Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Studia w Wielkiej Brytanii

Szkoła wyższa
Studia są dwustopniowe
Studia w UK
Z Polskiej uczelni na brytyjską
Koszty związane ze studiowaniem w UK

Szkoła wyższa
W wieku lat osiemnastu absolwent szkoły średniej może ubiegać się o przyjęcie do szkoły wyższej College / University na poziomie higher education. Szanse dostania się na dobrą uczelnię zależą od liczby A- levels i uzyskanych w nim ocen.
Studia są dwustopniowe

  1. Poziom pierwszy (tzw. first degree, odpowiadający naszym studiom na poziomie licencjackim) to w Anglii 3 -letni, a w Szkocji 4 - letni kurs, po którym uzyskuje się dyplom zwany Bachelor. Może to być, na przykład: Bachelor of Arts (w skrócie BA) - w naukach humanistycznych; Bachelor of Science (w skrócie BSc) - w naukach ścisłych; lub Bachelor of Laws (w skrócie LLB) - w zakresie prawa.
  2. Poziom drugi (tzw. postgraduate degree, odpowiadający naszym studiom magisterskim) to zwykle roczne (taught courses) bądź dwu-letnie w przypadku pracy naukowo-badawczej (research courses) kursy zakończone uzyskaniem dyplomu Master (MA, MSc). Do ich podjęcia wymagane są dobre wyniki z first degree.
Z reguły znaczna większość studentów opuszcza uniwersytet po uzyskaniu dyplomu pierwszego stopnia. Istnieje oczywiście możliwość podjęcia dalszej nauki i badań naukowych, z myślą o napisaniu rozprawy doktorskiej i uzyskaniu stopnia doktora - a doctorate.

Odkąd Polska jest częścią Wspólnoty Europejskiej Polacy mają pełne prawo podejmowania nauki na wszystkich szczeblach brytyjskiego systemu edukacji. Jeśli zatem myślimy o posłaniu dziecka do szkoły, musimy być oczywiście zameldowani na terenie UK. Możliwe, że będzie też potrzebna metryka, akt urodzenia czy paszport. W niektórych przypadkach może być również wymagany dokument stwierdzający prawa do opieki nad dzieckiem. Wybierając szkołę najlepiej jest zawsze ją odwiedzić. Dobrym rozwiązaniem jest szkoła w pobliżu miejsca zamieszkania z dwóch powodów. Po pierwsze, dziecku łatwiej będzie się przystosować, ponieważ większość jego koleżanek i kolegów będzie z tego samego rejonu zamieszkania, a po drugie, wniosek o przyjęcie do szkoły w pobliżu domu może zostać przychylniej rozpatrzony. Jeśli zdarzy się, że w wybranej przez nas szkole brakuje już miejsc, zwróćmy się o pomoc do konsulatu, który może nam zaoferować jeszcze inne szkoły.

Bardzo ważną również kwestią jest również poziom języka angielskiego. Podobnie jak w szkołach wyższych, tak również szkoły podstawowe oferują dodatkowe zajęcia mające na celu rozwijanie znajomości angielskiego, tak w wymowie jak i pisowni. Warto, zatem dowiedzieć się, czy w wybranej przez nas szkole istnieje możliwość zapisania dziecka na takie lekcje.

Wybierając szkołę odpowiednich informacji i adresów można też szukać w najbliższym konsulacie w sekcji Educational Service, gdzie powinniśmy otrzymać również specjalne formularze potrzebne do zapisania dziecka do szkoły. Jeśli nasze dziecko nie rozpoczyna nauki a chciałoby ją zwyczajnie kontynuować na swoim poziomie wśród rówieśników, postępujemy podobnie odnajdując jedynie dodatkowo odpowiedni poziom nauki.
Przy tej okazji trzeba koniecznie zaznaczyć, że poziom brytyjskich szkół tak podstawowych jak i średnich, nie jest absolutnie wyższy niż w Polsce, zatem nie warto martwić się czy nasze dziecko poradzi sobie. Zajęcia odbywają się od 9.00 i trwają do godzin popołudniowych. Większość szkół zapewnia swoim uczniom podręczniki. W brytyjskich podstawówkach nie stawia się stopni, lecz specjalną opinię na koniec każdego semestru, natomiast w szkołach średnich obowiązuje system ocen od A -najwyższej do F - najniższej.
Studia w UK
Jeżeli myślimy o podjęciu w Wielkiej Brytanii studiów, warto wiedzieć, że jest w niej aż 76 uniwersytetów (72 w Anglii, 2 w Walii i 2 w Północnej Irlandii) oraz 57 innych szkół wyższych (51 w Anglii, 4 w Północnej Irlandii, 2 w Walii). Uczy się na nich corocznie jest około 120 tys. studentów z całego świata. Również Polacy maja prawo studiować na każdej z nich.

Należy jednak na wstępie zaznaczyć, że wszystkie szkoły wyższe w UK są płatne. O szczegółach tych kosztów nieco później.

O przyjęcie na brytyjską uczelnię można się ubiegać zaraz po zdaniu polskiej matury, (która jest tu w pełni honorowana), a także w trakcie i po studiach w kraju (w tym drugim przypadku należy przed wyjazdem nostryfikować swój dyplom).

W Wielkiej Brytanii w zasadzie nie ma egzaminów wstępnych na studia. Liczą się oceny ze świadectwa maturalnego (z przedmiotów istotnych z punktu widzenia wybranego kierunku studiów), ale przede wszystkim wyniki egzaminu maturalnego. Jednak, ponieważ wszystkie tamtejsze szkoły wyższe są autonomiczne, same ustalają szczegółowe warunki przyjmowania studentów i mogą przeprowadzać na przykład dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne.
By uzyskać na ten temat szczegółowe informacje, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z wybraną uczelnią lub pobrać informacje z jej strony internetowej. Technicznie cały proces rekrutacji obsługuje biuro rekrutacyjne UCAS (The University and Colleges Admission Service). Do UCAS kandydaci przysyłają na specjalnych formularzach swoje aplikacje, które są następnie przekazywane uczelniom podejmującym decyzje o przyjęciu w poczet studentów.

Jeśli zatem myślimy o rozpoczęciu studiów w UK proces aplikacji należy rozpocząć bardzo wcześnie, bo ok. roku przed planowaną datą rozpoczęcia nauki. Rok akademicki trwa tam od września do czerwca/lipca. Warunki przyjęć na kolejny rok akademicki ogłaszane są przez uczelnie zwykle w okolicach września roku poprzedzającego podjęcie nauki. Na najbardziej prestiżowych uczelniach (Oksford, Cambridge) i obleganych kierunkach (medycyna, stomatologia, weterynaria, studia artystyczne) termin składania papierów mija 15 października. Podania o przyjęcie na inne uczelnie i kierunki składa się maksymalnie do 15 stycznia roku, w którym zamierza się podjąć studia.

Należy, zatem dokładnie sprawdzić, kiedy upływa termin składania druków UCAS. Można je pobrać w Centrum Informacji British Council w Warszawie lub Krakowie lub do Bibliotekach Brytyjskich. Jeśli w Waszym mieście nie ma takich instytucji, British Council oferuje przesłanie formularza UCAS z dołączoną specjalną broszurą informacyjną na wskazany adres. Podejmuje się aktualnie starania, aby cały proces rekrutacji odbywał się przez Internet.

W formularzu UCAS możemy wybrać do sześciu kursów na kilku lub jednej uczelni. Dzięki temu, jeśli na wymarzonym kierunku nie starczy dla nas miejsc, mamy w odwodzie inne możliwości. UCAS pomaga także w wyborze kierunku studiów i uczelni. Lista zakwalifikowanych osób ogłaszana jest zwykle pod koniec lipca. Biuro UCAS pobiera opłatę w wysokości 5 funtów, ale pod warunkiem, że wybierzesz tylko 1 kurs. W pozostałych wypadkach koszt złożenia aplikacji wynosi 15 funtów. Baza UCAS zawiera tylko kursy kończące się tytułem Bachelor. Rekrutacja na studia na wyższych poziomach prowadzona jest bezpośrednio przez uniwersytety.
Z Polskiej uczelni na brytyjską
Jeśli natomiast postudiowaliśmy już w Polsce i chcemy przenieść się na brytyjską uczelnię, jest to również możliwe. W tym przypadku musimy się skontaktować z wybraną uczelnią w UK, która orzeknie, na który rok nas przyjmie i czy musimy zaliczać jakieś semestry i przedmioty.
Z przykrością należy jednak dodać, że na Wyspach generalnie nieufnie patrzy się na dyplomy innych szkół niż brytyjskie. Większość szkół wyższych od studentów spoza Wielkiej Brytanii wymaga dobrej znajomości języka angielskiego.Za jej potwierdzenie wymaga się przeważnie Certificate in Advanced English (CAE), ocenę dostateczną z egzaminu GCSE z języka angielskiego lub egzaminu Cambridge Proficiency Examination, 6 punktów z egzaminu IELTS lub 550 z TOEFL. Niektóre wydziały mogą oczywiście wymagać wyższych ocen. Jeśli obawiamy się, że nasza znajomość angielskiego jest niewystarczająca - można wyjechać do Wielkiej Brytanii na rok zerowy i uczyć się języka na miejscu pod kątem przyszłych studiów na przykład w tzw. English for Academic Purposes. Poza tym w Wielkiej Brytanii istnieje około 180 instytucji edukacyjnych oraz około 500 collegów oferujących nauczanie języka angielskiego dla studentów z całego świata.
Koszty związane ze studiowaniem w UK
Studia na Wyspach są płatne. Studenci z UE wnoszą takie same opłaty jak studenci krajowi. Ta sama zasada obowiązuje uczelnie prywatne. Koszty są dość zróżnicowane, od 1200 funtów (ok. 8 tys. zł) do 3000 funtów za rok nauki. Niektóre uniwersytety, zwłaszcza te bardziej renomowane, wprowadzają dodatkowe opłaty. Na pocieszenie można dodać, że cudzoziemcy spoza Unii płacą kilka lub kilkanaście razy więcej.


Trzeba, więc przyznać, ż studia w Wielkiej Brytanii to droga impreza. Wymiernym wsparciem, do którego studiujący Polacy mają takie samo prawo jak miejscowi studenci, są stypendia brytyjskiego rządu. Jeśli roczny dochód w naszej rodzinie nie przekracza 21.475 Funtów rocznie (ok. 150 tysięcy zł), można ubiegać się o pożyczkę całkowicie pokrywającą koszt nauki. Pożyczka jest nieoprocentowana, a trzeba ją spłacić dopiero po ukończeniu studiów i to tylko wtedy, gdy znajdzie się pracę z odpowiednio wysokim wynagrodzeniem.

Poza tym można się też starać o rozmaite stypendia oferowane przez brytyjski rząd za pośrednictwem British Council. Największe szanse na ich otrzymanie mają studenci wybitnie zdolni i aktywni. Szukanie pomocy finansowej najlepiej zacząć od ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce - najbardziej aktualnego źródła informacji.
Warto też przejrzeć oferty stypendialne poszczególnych uczelni. Większość uniwersytetów przyznaje cudzoziemcom stypendia, które pokrywają część lub nawet całość czesnego.Więcej informacji na stronach:


Biuro rekrutacyjne UCAS: http://www.ucas.ac.uk 

System edukacji w UK: http://www.naric.org.uk

Przewodnik po uczelniach brytyjskich: http://www.scit.wlv.ac.uk

Rankingi uczelni: http://www.qaa.ac.uk

Artykuł pochodzi z poradnika: Polak zagranicą

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 27 stycznia 2014 12:33  


Global Centre
// //