Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

System szkolnictwa w Wielkiej Brytanii

System szkolnictwa w Wielkiej Brytanii
Podział szkolnictwa
Nursery school
Primary school
Secondary school
Egzaminy Primary i Secondary school
System szkolnictwa w Wielkiej Brytanii

W całym Zjednoczonym Królestwie organizacja systemu szkolnictwa jest niemalże identyczna. Różni się jednak nieco od polskiego systemu edukacji. O analogie tym bardziej trudno, że terminy opisujące brytyjskie szkolnictwo nie zawsze dają się dokładnie tłumaczyć na język polski.
Na przykład termin public school w Anglii oznacza płatną (zwykle dość kosztowną) szkołę prywatną. Szkoły publiczne w naszym rozumieniu tego słowa to state schools. W Szkocji natomiast termin public school znaczy to samo, co u nas: szkołę publiczną (państwową).
Podział szkolnictwa
W Wielkiej Brytanii szkolnictwo dzieli się na pięć stopni:
  • pre-school - przedszkole 3-5 lat
  • primary school - szkoła podstawowa 5-11 lat
  • secondary school - średnia 12-16 lat
  • further education - kształcenie pomaturalne 16-18 lat
  • higher education - kształcenie wyższe 18+
Nursery school
Przedszkola w Anglii jest również nazywane FS1, jest to pierwszy rok uczęszczania dziecka zanim pójdzie do szkoły podstawowej. Cele programu nauczania w przedszkolu są bardziej szczegółowe, ale mniej intensywne niż w przypadku szkoły podstawowej. Już od lat trzech dziecko może uczęszczać do przedszkola, które nazywa się nursery school, playschool, playgroup lub kindergarten.
Primary school
Po ukończeniu 5 roku życia zaczyna się obowiązek szkolny, który trwa do ukończenia 16 lat. Choć istnieje możliwość rozpoczęcia nauki w wieku 4 lat, dziecko powinno zacząć chodzić do Primary school w pierwszym semestrze przypadającym po jego 5 urodzinach.

Nauka w Primary school trwa 6 lat i obejmuje dwa etapy:
  • (infant schools) szkoła małego dziecka - dla uczniów od 5 do 8 lat,
  • (junior schools) szkoła dla dzieci starszych - dla uczniów od 8 do 11 lat.  

Secondary school
W wieku lat dwunastu dziecko przechodzi do szkoły średniej: secondary school i pozostaje w niej przez lat pięć.

Dla większości tj. ok. 90% uczniów szkoła średnia to comprehensive school, choć istnieje również na tym szczeblu grammmar school oraz modern school.

Comprehensive schools łączą różne kierunki nauczania ogólnokształcącego technicznego i przedzawodowego, co daje szeroką możliwość wyboru dalszej drogi życiowej.

Do modern schools uczęszcza ok. 5% młodzieży. Szkoły te mają charakter ogólnokształcący, a swymi programami obejmują trzy grupy przedmiotów: humanistyczne, matematyczno - przyrodnicze oraz praktyczne. Tylko 3% młodzieży trafia do grammar schools, które możemy zaliczyć do tradycyjnych szkół ogólnokształcących, które przygotowują do studiów uniwersyteckich. Nauka w nich trwa do wieku osiemnastu lat, czyli obejmuje także dwa lata dodatkowej "klasy szóstej", o której za chwilę.

Warto również wspomnieć, iż na poziomie secondary school charakterystycznym elementem brytyjskiej oświaty jest szkolnictwo prywatne (tzw. public schools). To ekskluzywne placówki głównie o klasyczno - humanistycznym kierunku nauczania, znane z dyscypliny i selekcji uczniów. W najbardziej typowych public schools wychowankowie mieszkają w internacie. Szkoły te przyjmują młodzież w wieku lat trzynastu, doprowadzając ich do egzaminów końcowych zdawanych - tak jak w systemie państwowym - w wieku lat osiemnastu. Przyjęcie do nich poprzedza ukończenie również kosztownych preparatory schools - zwanych potocznie prep schools - w których dzieci uczą się od wieku lat siedmiu do trzynastu.
Egzaminy Primary i Secondary school
Nauka w primary i secondary school podzielona jest na cztery stopnie:
Key Stage   1:    5 -7 lat
Key Stage   2:    7-11 lat
Key Stage   3:    11 -14 lat
Key Stage   4:    14 - 16 lat

Uczniowie przystępują do egzaminu SATs na zakończenie każdego poziomu nauki tj. w wieku 7, 11, 14 i 16 lat.

Ostatni z tych egzaminów kończący szkołę średnią nosi nazwę General Certificate of Secondary Education (w skrócie GCSE), w Szkocji - Standard Grades i można uzyskać w wybranej przez siebie liczbie przedmiotów. Umożliwia on kontynuowanie nauki w szkołach średnich, college'ach lub podjęcie pracy.
Sixth Form College
Wielu uczniów kontynuuje naukę jeszcze przez dwa lata (wiek 17-18 lat), w sixth form college. To jakby "szósta klasa" szkoły średniej. Nauka odbywa się zwykle w tej samej szkole, co do tej pory. Te dwa stopnie nauki - szczebla obowiązkowego oraz dodatkowego nie są, bowiem formalnie oddzielone. Sixth form college przygotowuje do podjęcia studiów wyższych i nauka w nim ma w znacznym stopniu charakter akademicki, a kończy się egzaminami zwanymi Advanced level examinations - w skrócie A-levels, zdawanymi również w wybranej liczbie przedmiotów i będącymi jednocześnie egzaminami wstępnymi na studia.


Artykuł pochodzi z poradnika: Polak zagranicą
Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 27 stycznia 2014 12:34