Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Przyjęcie do szkół

Wybór szkoły

Dowiedz się jakie szkoły znajdują się w twojej okolicy oraz jakie obowiązują kryteria przyjęć. O pomoc możesz poprosić Children’s Information and Advice Service tel. 0121 303 1888.
Możesz też ubiegać się o przyjęcie do szkoły poza swoim obszarem lokalnym poprzez lokalne władze samorządowe.

Jak uzyskać informacje na temat szkoły?

Możesz dowiedzieć się więcej na temat szkoły poprzez:

 • odwiedzenie szkoły – większość szkół organizuje dni otwarte
 • przeczytanie aktualnych raportów Ofsted - http://www.ofsted.gov.uk
 • sprawdzenie tabeli szkoły, zawierającej wyniki egzaminów
 • rozmowa z innymi rodzicami na temat ich opinii o szkole
 • ze strony internetowej

Szkoły muszą umieścić na swojej internetowej następujące informacje:

 • ile pieniędzy otrzymują za przyjmowanie dzieci ze środowisk ubogich), co z nimi robią i jakie to przyniosło efekty
 • szczegóły na temat programu nauczania
 • kryteria przyjęcia
 • politykę zachowania
 • politykę na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • politykę na temat niepełnosprawności
 • linki do raportów Ofsted
 • linki do danych o wynikach egzaminów
 • ostatni raport z etapu kształcenia 2 i 4 na temat osiągnięć i postępów

Kryteria przyjęcia

Wszystkie szkoły posiadają kryteria przyjęcia decydujące o tym, którym dzieciom można przyznać miejsce.
City Council może udostępnić ci podręcznik z kryteriami przyjęć do szkół oraz sposobami ubiegania się. Jeżeli ubiegasz się o miejsce w szkole przed rozpoczęciem roku szkolnego (np. zmiana szkoły), skontaktuj się z władzami lokalnymi.
Kryteria przyjęcia różnią się w zależności od szkoły. Na przykład, niektóre szkoły przyznają pierwszeństwo dzieciom:

 • których brat lub siostra już uczą się w danej szkole
 • które mieszkają blisko szkoły
 • określonego wyznania (dla szkół religijnych)
 • które zdobędą dobre wyniki na egzaminie wstępnym (w przypadku szkół z egzaminem wstępnym np. szkół ponad podstawowych)
 • które uczęszczały do danej szkoły podstawowej
 • podlegającym specjalnej opiece (dla wszystkich szkół musi to być priorytetem)
Jak złożyć podanie?

Nawet jeżeli przedszkole (Nursery School) lub szkoła podstawowa (Infant School) twojego dziecka jest połączona ze szkołą do której chcesz je wysłać, musisz złożyć podanie.
Po wypełnieniu formularza (online lub papierowego) zostaniesz poproszony o wypisanie szkół o przyjęcie do których się ubiegasz według preferencji. Możesz złożyć podanie do co najmniej 3 szkół.
Aplikacje możesz złożyć online: http://www.birmingham.gov.uk/schooladmissions już od września roku poprzedzającego rozpoczęcie dziecka szkoły.
Aby uzyskać kopię formularza aplikacyjnego na papierze, skontaktuj się z City Council.
Szkoły prywatne posiadają swoje własne procedury przyjęć. Jeżeli chcesz aby twoje dziecko chodziło do szkoły prywatnej, złóż podanie bezpośrednio do szkoły.

Terminy składania podań

Terminy różnią się w zależności od obszaru – zazwyczaj zaczynają się we wrześniu w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki przez twoje dziecko. Informacje o terminach kiedy można składać podania o przyjęcie do szkół podstawowych i średnich można uzyskać od lokalnych władz.
W przypadku szkół podstawowych (Primary School) podanie należy złożyć do 15 stycznia.
W przypadku szkół ponad podstawowych (Secondary School) podanie należy złożyć do 31 października.

Kiedy dostanę odpowiedź o przyjęciu do szkoły?

Informacje o przyjęciu do szkoły otrzymasz listownie lub online.

Primary school

Terminy ogłoszenia przyjęć różnią się w zależności od obszaru, najczęściej jest to połowa kwietnia np. w Birmingham 16 kwietnia 2015r.

Secondary School

Zawiadomienia wysyłane są na początku marca (2 marzec 2015r).


Odwołanie

Można odwołać się od decyzji do organu udzielającego przyjęć do każdej szkoły. Informacje jak to zrobić powinny zostać dołączone do listu z informacją do jakiej szkoły zostało przyjęte Twoje dziecko. Jeśli odwołujesz się od kilku decyzji, dokonaj oddzielnych apelacji. 


W przypadku dzieci od 5 do 7 roku życia, wielkość klasy ograniczona jest do 30 osób. Podanie może zostać odrzucone, jeśli wszystkie klasy mają już 30 dzieci.


Możesz się odwołać jeżeli twoje dziecko dostałoby miejsce gdyby nie przekroczono liczby 30 uczniów. Twoje odwołanie może być skuteczne, jeśli zaistnieje jeden z poniższych warunków:

 • procedura udzielania przyjęć nie została przeprowadzona prawidłowo
 • kryteria przyjęć nie są zgodne z prawem według Kodeksu przyjęć do szkół
 • decyzja o nieprzyjęciu twojego dziecka nie była sprawiedliwa
Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 06 października 2014 10:43