Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Nie dla podwójnych podatków" -petycja

Redakcja Serwisu POLITYKA.ORG.PL oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej apelują o wsparcie akcji – „NIE DLA PODWÓJNYCH PODATKÓW”. Akcja rozpoczyna się zbieraniem podpisów pod petycją do Minister Finansów. W tekście petycji wnioskodawcy proszą Panią Minister Zytę Gilowską o zastosowanie abolicji podatkowej za rok podatkowy 2006. Abolicja dotyczyć ma Polaków uzyskujących  dochody za granicą

Dzięki temu przedsięwzięciu pragniemy zwrócić uwagę polskich władz na kwestię tak niesprawiedliwego i wysoce niemoralnego przepisu, jakim jest system podwójnego opodatkowania.

PODPISZ PETYCJĘ 

Szanowna Pani
prof. dr hab. Zyta Gilowska
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Finansów
 
Kilkaset tysięcy Polaków z ulgą przyjęło informację o podpisaniu przez Polskę i Wielką Brytanię w dniu 20 lipca 2006 roku w Londynie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Odnosiło się to do możliwości zapobiegania uchylenia się od opodatkowania od dochodu i od zysków majątkowych. Nowa umowa zastępuje starą pochodzącą z dnia 16 grudnia 1976 roku. Na podstawie starej umowy Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii musieli rozliczać się z tego, co zarobili w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, dopłacając sporą kwotę pieniędzy polskim urzędom skarbowym w związku z wyższymi stawkami podatkowymi w Polsce. Dla porównania, większość Polaków pracujących w Anglii obejmuje tamtejsza podstawowa 10% stawka podatkowa. Liczne akcje podejmowane między innymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich, gazetę „Rzeczpospolita” oraz organizacje polonijne, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, doprowadziły do zmiany stanowiska polskiego rządu i w efekcie zmiany tak niesprawiedliwego i wątpliwego moralnie przepisu.

Szanowna Pani Minister, pragniemy zwrócić Pani uwagę na fakt, iż powyższy przepis zaczął obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2007 roku i w praktyce zwalnia z płacenia tzw. „podwójnego podatku” tylko przez ostatnie trzy i pół miesiąca. Wiemy doskonale, że prawdziwy exodus Polaków rozpoczął się po 1 maja 2004 roku, kiedy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, a Wielka Brytania wspólnie z Irlandią i Szwecją jako pierwsze otworzyły swe rynki pracy dla naszych rodaków. Szalejące na poziomie około 18% bezrobocie w tamtym okresie, spowodowało u nich wymuszenie podjęcia odważnych decyzji, które skutkowały opuszczeniem swych najbliższych w pogoni za lepszym życiem. To właśnie te rzesze tysięcy Polaków wzięły sprawy w swoje ręce, nie prosząc o pomoc swego państwa. Podjęli oni decyzję o wyjeździe, by budować swoje jutro z myślą o pomocy rodzinie - tu w kraju nad Wisłą.

Kwestia tzw. „podwójnego opodatkowania”, sprowadza się do odpowiedniej konstrukcji wewnętrznego prawa podatkowego, dającej możliwość zrezygnowania z przysługujących państwu roszczeń podatkowych. Można tu wyróżnić metody: zwolnień, potrąceń i kredytu podatkowego. W prawie międzynarodowym nie jest zakazane podwójne opodatkowanie dochodów, mimo że utrudnia ono rozwój relacji gospodarczych między państwami. Zatem wszelkie zwolnienie od opodatkowania działalności tych osób lub podmiotów gospodarczych, niezależnie od tego, czy zostało ono udzielone mocą prawa wewnętrznego czy w umowie międzynarodowej, należy uznać za przejaw szczególnych uprawnień, wręcz ogromnego gestu Państwa wobec obywateli.
Osoby pracujące w Wielkiej Brytanii (choć nie tylko tam, ale także w Austrii, gdzie Polacy nadal są zobowiązani do płacenia podwójnej stawki podatku) muszą jednak uregulować opłatę podatkową za cały okres do 1 stycznia 2007 roku. Fakt ten spowodował żywą dyskusję w gremiach polonii, podczas wielu oficjalnych spotkań, na których padały gorzkie słowa krytyki pod adresem polskich władz.

Szanowna Pani Minister, problem ten dotyczy rzeszy naszych rodaków w większości młodych ludzi, którzy mają stanowić przyszłość tego narodu. Osoby te nie przyjmują żadnego uzasadnienia prawnego, co do zapłacenia podwójnego podatku w Polsce. Nie chodzi tutaj tylko o pracujących na tzw. zmywakach czy w supermarketach. Sprawa dotyczy także osób wysoko wykwalifikowanych, takich jak lekarze, informatycy czy inżynierowie. Tym ludziom przyjdzie płacić po kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych w formie podatku w Polsce, mimo iż zapłacili go zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju pobytu. Teraz zamiast inwestować w sprzęt specjalistyczny, czy nowości techniczne, a także rozwój własnej firmy w naszym kraju, osoby te zastanawiają się nad sensem powrotu do Ojczyzny. Statystyczny pracownik, który wykonywał obowiązki ze stosunku pracy w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii przez rok czasu, zarabiając minimalną stawkę dochodową lub kwotę oscylującą w tych granicach, ma do „oddania” polskim urzędom skarbowym (po odliczeniu wszystkich ulg) mniej więcej 5 000 PLN. Kwotę tę można skorelować z poziomem płac w wielu rejonach Polski, co stanowić może porównanie do rocznych zarobków pracowniczych.

My niżej podpisani zwracamy się do Pani Minister w imieniu setek tysięcy osób z prośbą o wprowadzenie abolicji podatkowej dla pracowników, którzy opuściły teren Polski podejmując pracę zarobkową w krajach Unii Europejskiej. Istnieje ostatnia chwila, aby taką abolicję zastosować w stosunku do roku podatkowego 2006. Byłby to niewątpliwie dowód uznania, za chęć powrotu do kraju i inwestowania w nim przez wielu naszych rodaków. Ocena czy dany stan faktyczny uzasadnia zastosowanie nadzwyczajnego instrumentu, jakim bez wątpienia jest rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku należy tylko i wyłącznie do samego ministra finansów. Ordynacja podatkowa pozwala wtedy na uznanie, czy zachodzi „uzasadniony interesu publiczny lub ważny interes podatników”. Jednocześnie apelujemy do Pani Minister o przyśpieszenie prac nad zmianą przepisów podatkowych dotyczących Polaków pracujących w innych krajach Unii Europejskiej. Prośbę naszą argumentujemy postanowieniami dotyczącymi metod eliminacji podwójnego opodatkowania zawartych w rozdziale V Modelu Konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (art. 23 Modelu Konwencji OECD). Przybierają one między innymi postać: metody wyłączenia spod opodatkowania, polegającej na tym, że państwo miejsca zamieszkania (siedziby) zwalnia od opodatkowania dochody, które zgodnie z umową mogą być opodatkowane w państwie źródła. Za naszym apelem stoi również art. 32 Konstytucji RP mówiący o równości wszystkich obywateli wobec prawa. W obecnej sytuacji Polacy pracujący w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej nie mogą mówić o takiej równości – jedni podatek muszą płacić, inni są już z niego zwolnieni.

PODPISZ PETYCJĘ

-
 


Czytaj poprzedni artykuł:
Ciągle pada...
 Czytaj następny artykuł:
Goodbye Polsko (wywiad z Joanną Czechowską)